Home / Blogg / Har du blivit förförd av den digitala marknadsföringslögnen?

Många har låtit sig förföras av effektiva säljkampanjer och en hög grad av spårbarhet. Vad vi har anat länge är att “we’ve been living a lie”. För om vi ser på resultaten ur ett långsiktigt perspektiv, så är det bara en falsk trygghet vi har lyckats bygga upp.

Dato publisert:

26.04.23

Dato oppdatert:

28.11.23
E meet synlighet marknadsföringslögnen

Många har låtit sig förföras av effektiva säljkampanjer och en hög grad av spårbarhet. Vad vi har anat länge är att “we’ve been living a lie”. För om vi ser på resultaten ur ett långsiktigt perspektiv, så är det bara en falsk trygghet vi har lyckats bygga upp.

STÖRRE MONETÄRT VÄRDE PÅ LÄNGRE SIKT

Först och främst vill vi klargöra att det inte råder något tvivel om att kortsiktiga säljkampanjer behövs; varulager måste tömmas och räkningar behöver betalas. Men när vårt primära fokus blir kortsiktiga sälj och smala målsättningar, riskerar vi att ta beslut som får negativ effekt för våra långsiktiga resultat. Vi behöver sätta mer data i system. Se till att få in både långsiktiga såväl som kortsiktiga KPI’er. Säkerställa att vi kan skapa mer kostnadseffektiva kampanjer och få ett större monetärt värde på längre sikt.

På E-meet den 10 maj, kommer vi att utforska varför en balans mellan sälj- och varumärkesbyggande aktiviteter är en väsentlig del i marknadsföringen och hur det kan hjälpa dig att nå dina kortsiktiga såväl som långsiktiga mål. Här får du en liten smakbit på vad vi ska diskutera.

SPÅRNING + DATA = FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

Spårning är en extremt viktig del i detta. Spårningen är det som har gett oss möjligheten till att mäta vår försäljning. Störst fokus har dock lagts på vad som sker i kundresans sista fas, köpet. Det gör att många e-handelsföretag inte lyckats bygga upp en holistisk strategi som levererar insikter om kunden och kundens köpsresa. Istället vet man främst väldigt mycket om vad som sker i slutet av kundens resa men mindre om vad som sker innan ett köp genomförs. 

Oftast är det längst ner i tratten som du ser de bästa, tydliga och mest mätbara resultaten på kort sikt (oftast försäljningsmässigt). Vi möts ofta av slutsatsen;"vi använder mindre marknadsföringsbudget på sociala medier och banners eftersom vi inte ser att försäljningen kommer direkt" och "Vi lägger mer pengar på sök, för här ser vi att försäljningen kommer på en gång". Hur stor kännedom har ni själva kring vad som sker innan ett köp genomförs?

MEN PÅ VILKEN BEKOSTNAD?

Det här resonemanget blir genast en falsk trygghet eftersom de kortsiktiga försäljningssiffrorna ofta handlar mer om konsumentbeteende (det är vanligt att man använder sök, går direkt till en webbutik osv. när man är redo att köpa) och säger egentligen väldigt lite om den faktiska effekten av kampanjen. En butik hamnar då ofta i en egen runddans av sälj, sälj och säljkampanjer istället för att bygga ett starkt varumärke som folk vill ha.

"Om vi har -30% på den här kategorin så vet vi att vi kommer sälja mycket nästa vecka"

Ett resonemang som ofta också blir den enda strategi man följer, lägger tid på - och investerar i. Hur mycket investerar ni i strategier som berör annat än primärt kostnad per sälj?

BRANDING BEHÖVS FÖR ATT SKAPA TILLVÄXT

Att bygga varumärkeskännedom betyder att du bygger en relation med dina potentiella kunder. Det i sig blir viktigt i och med att över 90% handlar från ett varumärke de redan känner till när de faktiskt tar ett köpbeslut.

Den större poolen av människor är inte ens intresserad av detaljer kring dina produkter, priset eller vad frakten kostar.

Så för att skapa en mental tillgänglighet för ditt varumärke hos den målgrupp du vill nå, behöver du vara kreativ för att få deras uppmärksamhet. Vad det handlar om är hur många som värderar dig när de ska få tag i en viss produkt eller tjänst istället för att ge all makt till vad som sker i köpfasen.

Ju mer ni redan vet om er nuvarande målgrupp, era besökare era användare, desto bättre resultat kan ni skapa. Men använder ni det på rätt sätt?

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT FÖR DIN E-HANDEL?

Tryggheten du ger dina kunder genom att ha ett starkt varumärke kommer också att få effekt i dina kortsiktiga säljkampanjer. 82% av personerna som söker i sökmotorer väljer ett varumärke de redan känner till när de klickar på ett resultat. Så ALLT du gör i din övriga marknadsföring kommer att påverka resultatet för dina säljdrivande kanaler.

Det innebär dessutom att klickpriserna som stiger år för år inte behöver vara en lika stor riskfaktor för er lönsamhet eller kundanskaffningskostnad.

JOBBA SMARTARE, INTE HÅRDARE

Att lyckas med en bra mix av långsiktigt varumärkes arbete såväl som kortsiktiga säljaktiveringar kräver framförallt en strategisk uppsättning av tydliga kundresor och dataflöden. Att jobba varumärkesbyggande kräver också ett mindset enligt den gamla klyschan; att jobba smartare, inte hårdare. 


Ett exempel för att få till det är genom att skapa tydligare segmentering baserat på lönsamhet. Performance kanaler levererar bra när du har en bra förståelse för din målgrupp och en målgrupp som har ett behov. På en etablerad marknad. Men vi måste idag inse att lågt hängande frukt redan har plockats.Så hur kan du klara av att lägga om strategin från mindre kortsiktiga kampanjer till en perfekt mix av kampanjer med både långsiktiga och kortsiktiga mål?

För dig som ska på E-meet ses vi där. För dig som missar E-meet, anmäl dig på vår digitala repris här.

Detta artiklen var publicerad först på e-handel.se. Läs den här.