Home / Blogg / Hur B2B kan använda LinkedIn för att bygga Brand Awareness?

Dato publisert:

13.04.23

Dato oppdatert:

28.11.23

Det är mycket lättare att öka efterfrågan på dina produkter eller tjänster om dina potentiella kunder vet vem du är. Ja, du behöver bygger din brand. Isabella Edlund, Head of Paid Social på Synlighet dela med sina bästa råd och tips för att bli mer känd bland din målgrupp.

Vill du öka efterfrågan på dina produkter och tjänster? Då räcker det inte med leadsgenerering. Nyckeln ligger i att öka marknadsandelar och skapa långsiktig tillväxt genom brand awareness. Med det ekonomiska läget vi har idag, väljer många företag att skala ned på varumärkeskännedom och istället prioritera kortsiktighet. Det som många B2B-marknadsförare ofta glömmer är, att varumärkeskännedom är det som leder till störst försäljning över tid, och det som kommer påverka dina marknadsandelar.

Fånga kunden vid rätt tidpunkt – med brand awareness

Enligt en studie framtagen av John Dawes på Ehrenberg-Bass Institute tillsammans med LinkedIn B2B Institute, är hela 95% av dina prospekt inte är “in-market” för att köpa - de är alltså framtida kunder. Långa säljcykler gör det svårt att fånga kunderna i rätt tidpunkt. Väljer man att enbart fokusera på lead-kampanjer, riskerar man att gå miste om de 95% som hade kunnat bli ens framtida kunder.

Kortsiktig aktivitet har oftast bra effekt i början, men dör snabbt ut. Det räcker inte för att skapa top-of-mind hos kunderna genom hela deras kundresa. För att behålla sin positionering mot konkurrenter krävs därför tillräckligt med brand awareness.

Ett kraftfull sätt att driva brand awareness är via sociala medier. Du når en stor räckvidd och har möjlighet att påverka din målgrupp med engagerande innehåll som väcker känslor, i en mycket större grad än på andra kanaler.

5 konkreta tips för träffsäker Brand Awareness

Den ekonomiska nedgången som råder, medför inte bara utmaningar. Möjligheter öppnas upp för de aktörer som vågar satsa; möjligheter att ta stora försprång i marknadsandelar. Vill du vara med på tåget och ta din B2B till nya höjder 2023? Här är fem aktiviteter du kan göra redan idag, för att öka din Brand Awareness.

1. Account-based marketing på Linkedin

Visa din annons framför rätt person på LinkedIn. LinkedIn är det mest träffsäkra sättet att annonsera på inom B2B. Rikta din annons mot specifika titlar eller beslutsfattare. Genom att ladda upp en företagslista från ditt CRM kan du visa annonser för personer med exakta jobbtitlar, inom företagen på din prospekterings-lista.

Styrkan med LinkedIn, bortsett från de unika targeting-möjligheterna, är att din annons syns i en seriös kontext. Du når din målgrupp när de befinner sig i rätt modus, mottagliga för ditt budskap. Med pricksäker targeting kan du generera leads samtidigt som du skapar top-of-mind hos dina kunder.

2. Öka exponering och brand recognition inför event

Boosta närvaro på event och webbinarium genom annonser innan, under och efter eventet. Visste du att du kan annonsera mot deltagare, på både LinkedIn och Google?

På LinkedIn kan du driva event-annonser direkt till eventsidan. Du kan rikta dig mot deltagare genom att ladda upp en kontaktlista på alla sign-ups eller en företagslista från mässans Exhibit Directory, mot egna remarketing-målgrupper, eller mot företag du vill knyta kontakt med. Det kan du göra genom geografisk targeting mot eventets fysiska plats.

På Google kan du rikta dig mot de som aktivt söker på eventet med sökords- och displayannonser. Oftast till prisvärda CPC- och CPM-kostnader. Ett pro-tips om du har en dedikerad landningssida på eventets hemsida, är att följa hur trafiken utforskar dig vidare på din egna hemsida, genom konverteringsspårning.

3, Thought-leadership på digitala kanaler

Organisk närvaro på sociala medier skapar stort potential för företag att stärka varumärkeskännedom och knyta an personliga band med kunder. Att dela värdefullt innehåll kring det som företaget kan bäst, stärker thought-leadership och bidrar till ökad auktoritet inom branschen. Generositet alltid lönar sig.

Att dela värdefullt innehåll organiskt på LinkedIn kan ge dig ökad räckvidd, och chans till virala impressions mot personer långt utanför ditt befintliga nätverk. Uppmuntrar du dessutom dina anställda till att dela kunskap från sina egna profiler, boostas räckvidden enormt av LinkedIn’s algoritm. På LinkedIn når du ut till relevanta människor inom rätt bransch, och det kan även vara intressant för B2B-företag att satsa på organisk närvaro på andra sociala medier, som Meta, Twitter och Pinterest.

Det finns fler sätt att skapa thought-leadership genom att dela värdefull innehåll, som sträcker sig långt utanför sociala medier, exempelvis via webbinarium, podcasts, nyhetsbrev, partnerskap och ambassadörer, där SEO är en huvudfaktor. Det kräver konsekvent, gediget arbete, men lönar sig ofta i slutändan.

4. Genväg till dina potentiella kunder? Leverage First Party Data

Förstapartsdata är Sociala medier använder sig av förstapartsdata och äger rättigheterna till sin egen data. Det ger dig som annonsör, tillgång till både data och målgruppslistor.

Visste du att du kan bygga kraftfulla remarketinglistor, baserat på hur användare har engagerat sig med ditt varumärke på LinkedIn, Meta, Pinterest och Twitter? Till exempel kan du rikta annonser mot följare, och användare som engagerat sig i annonser, eller börjat fylla i ett lead-formulär.

På de flesta sociala-medier-plattformarna får du tillgång till organisk och betald insikt. Analysera data över följare, engagemang och demografi på granulär nivå