Home / B2B
Google SYN 01821 1080 Foto Astrid Olsson
Hur B2B kan använda LinkedIn för att bygga Brand Awareness?

Det är mycket lättare att öka efterfrågan på dina produkter eller tjänster om dina potentiella kunder vet vem du är. Ja, du behöver bygger din brand. Isabella Edlund, Head of Paid Social på Synlighet dela med sina bästa råd och tips för att bli mer känd bland din målgrupp.

13.04.23
Skrevet av: Synlighet
1